Jeśli wymarzyłeś sobie soczewki kontaktowe zamiast okularów – recepta na okulary tu nie wystarczy. Potrzebne jest specjalistyczne badanie w celu dopasowania soczewek kontaktowych.

Podczas takiej wizyty w gabinecie specjalista optometrysta lub okulista: - Przeprowadzi wywiad, aby sprawdzić, czy istnieją przeciwwskazania do noszenia soczewek kontaktowych. - Przeprowadzi badanie przy użyciu lampy szczelinowej w celu określenia stanu zdrowia powierzchni oka. - Dobierze odpowiednią korekcję wzroku (zdarza się nie nierzadko, że jest ona inna, niż korekcja podana na recepcie na okulary – soczewka kontaktowa jest bliżej gałki ocznej niż soczewka okularowa). - Dobierze odpowiednie soczewki kontaktowe dopasowane do twoich oczu. - Nauczy Cię zakładania, zdejmowania oraz pielęgnacji soczewek kontaktowych, abyś mógł robić wykonywać te czynności samodzielnie w domu. - Podczas wizyty kontrolnej dokona ponownej oceny dopasowania soczewek i w razie braku przeciwwskazań i wypisze receptę na soczewki kontaktowe.
Pamiętaj – nawet jeśli chcesz nosić soczewki kontaktowe, kolorowe nie mając wady wzroku, wyłącznie dla celów kosmetycznych – również powinieneś udać się do specjalisty. Nigdy nie rób tego „na własną rękę”, ponieważ niewłaściwy dobór soczewek może powodować groźne powikłania zdrowotne.